Veelgestelde vragen

 
Ik heb mezelf aangemeld voor de reünie via de website. Is dit voldoende?

Nee, je deelname aan de reünie is pas definitief als de reüniecommissie heeft vastgesteld dat je in de periode van 1968 t/m 2008 op onze school onderwijs hebt gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken bent geweest én ook volledig het voor jou geldende entreegeld is betaald.

Indien na controle blijkt dat je geen voormalig leerling en/of personeelslid bent, wordt de aanmelding vernietigd en het eventueel betaalde entreegeld retour gestort op het rekeningnummer van waar het geld is overgemaakt.

 

Ik heb mij aangemeld, maar ben vergeten toestemming te geven mijn naam op de deelnemerslijst te laten vermelden op de website. Kan ik mijn naam nog op laten nemen?
Ja, dit kan door een e-mail te sturen aan aanmelden@spaarnereunie2020.nl, met het verzoek jouw naam alsnog aan de lijst toe te voegen. Zo weten je voormalig schoolgenoten, leerlingen en/of collega’s dat jij er ook bij bent.
Natuurlijk is het ook mogelijk om je naam (eventueel) te laten verwijderen als je wel toestemming hebt gegeven. Hiervoor stuur je een verzoek naar hetzelfde e-mailadres. Nadat de deelnemerslijst definitief is vastgesteld, en dit ook is medegedeeld op de website, is het in principe niet meer mogelijk om je naam toe te voegen aan de lijst of weg te halen.

 

Mijn deelname aan de reünie is definitief. Wanneer krijg ik mijn toegangsbewijs?
De reüniecommissie hanteert een aanmeldingstermijn tot en met 31 maart 2022 (let op: deze termijn kan met maximaal acht weken worden verlengd). Alsdan zal door de reüniecommissie worden bezien of er voldoende deelnemers zijn om de voorgenomen reünie daadwerkelijk te laten doorgaan. Indien de reüniecommissie besluit de reünie door te laten gaan, dan zal de reünist op de dag van de reünie bij de ingang van de Spaarnehal – op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (zijnde: paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs) én het deelnemersbewijs – het toegangsbewijs worden verstrekt.

 

Wat gebeurt er als er op 31 maart 2022 volgens de reüniecommissie nog niet voldoende aanmeldingen zijn?
Indien de reüniecommissie op 31 maart 2022 concludeert dat er (nog) niet voldoende deelnemers zijn om de voorgenomen reünie door te laten gaan, dan kan zij de aanmeldingstermijn met maximaal acht weken verlengen. Hiervan zal de reüniecommissie melding maken op de website. Daarna of in plaats daarvan kan de reüniecommissie ook besluiten de reünie niet door te laten gaan. In dat geval maakt de reüniecommissie dit besluit kenbaar op de website. Daarnaast zal zij zo spoedig mogelijk het bedrag, dat je voor het toegangsbewijs aan de reüniecommissie hebt betaald, restitueren door middel van overmaking op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan.

 

Mag ik mijn partner meenemen naar de reünie?
Alleen als je partner in de periode van 1968 t/m 2008 op de school onderwijs heeft gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken is geweest, zich tijdig heeft aangemeld en het entreegeld heeft voldaan, mag je partner mee naar de reünie.

 

Mag ik mijn kind meenemen naar de reünie?
Alleen als je kind in de periode van 1968 t/m 2008 op de school onderwijs heeft gevolgd, werkzaam en/of direct betrokken is geweest, zich tijdig heeft aangemeld en het entreegeld heeft voldaan, mag je kind mee naar de reünie.

 

Is er een beveiligde garderobe aanwezig?
Nee, er is geen beveiligde garderobe aanwezig. Wel zullen er kapstokken zijn, waar je naar eigen keuze, voor eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van kan maken. We raden je dringend af zaken van waarde mee te nemen naar de reünie. Doe je dit wel, dan is dit op/voor eigen risico.

 

Zijn er kluisjes beschikbaar?
Nee, er zijn geen kluisjes beschikbaar.

 

Mag er gerookt worden tijdens de reünie?
In de Spaarnehal mag er binnen niet gerookt worden. Wij proberen hiervoor een mogelijkheid te creëren, zonder dat daarvoor het reünieterrein verlaten hoeft te worden.

 

Mag ik eigen drink- en etenswaren mee nemen naar de reünie?
Nee, in de Spaarnehal is het niet toegestaan zelf meegenomen drink- en etenswaren te nuttigen, tenzij er sprake is van medische noodzaak. In dat geval verwachten wij dat er vooraf aan de reünie een medische verklaring van een arts ter bewijsvoering wordt overlegd. Tijdens de reünie wordt er eten en drinken aangeboden tegen een schappelijke prijs. We proberen ook rekening te houden met zoveel mogelijk verschillende levensstijlen (halal en vegetarisch).

 

Ik eet halal. Kan ik dan wel wat te eten kopen tijdens de reünie?
Ja, tijdens de reünie is bij het voedselverkooppunt ook halal eten te verkrijgen. Gefrituurd halal voedsel zal zijn bereid in een frituur die alleen gebruikt wordt voor halal eten. Het eten zal apart verwerkt worden. Het halal eten is gegarandeerd 100% halal.

 

Ik ben vegetarisch. Kan ik dan wel wat te eten kopen tijdens de reünie?
Ja, tijdens de reünie is bij het voedselverkooppunt ook vegetarisch eten te verkrijgen. Gefrituurd vegetarisch voedsel zal zijn bereid in een frituur die alleen gebruikt wordt voor vegetarisch eten. Het eten zal apart verwerkt worden.

 

Ik ben veganist. Kan ik dan wel wat te eten kopen tijdens de reünie?
Op dit moment kunnen we alleen patat aanbieden, maar we onderzoeken andere alternatieven   .

 

Hoe kan ik betalen voor drink- en etenswaren tijdens de reünie?
Alle drink- en etenswaren moeten betaald worden door middel van consumptiemunten, die in de hal gekocht kunnen worden bij een munten-verkooppunt. De munten kosten € 2,50 per stuk. De reüniecommissie geeft de reünist twee consumptiemunten cadeau.

 

Kan ik met pin betalen voor de munten?
Ja, het is mogelijk om met pin te betalen.

 

Kan ik teveel gekochte munten weer inleveren?
Nee, dit is niet mogelijk. De consumptiemunten kunnen per stuk gekocht worden. Het is dus niet nodig om elke keer een grote hoeveelheid munten te kopen.

 

Als ik de Spaarnehal verlaat, kan ik dan weer terug naar binnen?
Nee, bij het verlaten van de Spaarnehal wordt het toegangsbewijs ingenomen en kun je niet meer terug naar binnen.