Nieuws!

15-02-2022 – Uitleg over de nieuwe entreeprijs van € 21,50: 

Allereerst benadrukken we dat de hele reüniecommissie uit vrijwilligers bestaat. 

Helaas hebben we te maken met het feit dat onze geliefde school in 2012 is gesloopt. We moeten dus – net als bij de reünie van 2014 – een vervangende ruimte huren en daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Deze keer hebben we ons oog laten vallen op de Spaarnehal, dat in principe een sportzaal is. Teneinde er een heel gezellig samenzijn van te maken, betekent dit dat we o.a. voor de aankleding tafels, stoelen, verlichting, geluidsinstallatie, beamers, een bar, enzovoorts moeten regelen. Ook willen we een leuk programma kunnen aanbieden. Daarnaast maken we kosten in verband met de hosting van de website en bankzaken. 

Om het naar binnen gaan ditmaal vlotter te laten verlopen, zijn we voornemens gebruik te maken van dranghekken. Bij binnenkomst krijgt iedere deelnemer een badge met onder ander zijn/haar naam en jaartallen erop. Handig, want zo sta je niet met je mond vol tanden als je iemands naam vergeten bent. Daarnaast zijn we verplicht meerdere erkende beveiligers met EHBO-diploma in te schakelen. Roken mag niet in de Spaarnehal, dus voor de rokers onder ons zullen we buiten een gelegenheid creëren. Bij de entreeprijs zijn bovendien twee consumptiemunten á € 2,50 inbegrepen. 

Tenslotte is sinds de laatste reünie alles een stuk duurder geworden en dienen we – onder andere door de pandemie – met meer en alsmaar veranderende regels vanuit de overheid rekening te houden. Grrrrr…

Zorg dat je er bij bent door snel een kaartje te kopen, want vol = vol!

 

12-01-2022 – Let op: aankondiging prijsverhoging entreebewijs van de reünie

Aanvankelijk zou de reünie van onze geliefde school hebben moeten plaatsvinden in juni 2020. Door COVID-19 en de daaruitvoortvloeiende maatregelen van de overheid hebben we helaas dit event meerdere keren moeten verplaatsen.

De reünie staat thans gepland op: zaterdag 4 juni 2022 (pinksterweekend) van 18:00-00:00 uur.

Onder andere de inflatie en de extra voorzieningen die we op last van de overheid zullen moeten treffen in verband met COVID-19, zorgen ervoor dat wij de prijs voor het entreebewijs voor oud-leerlingen zullen moeten verhogen. Dit geldt uiteraard niet voor degenen die zich reeds hebben aangemeld én de voor hem/haar geldende entreeprijs al hebben betaald.

Voor de oud-leerlingen die zich tot en met 14 februari 2022 aanmelden én betalen, geldt de scherpe prijs van € 19,00. Ingaande 15 februari 2022 wordt de entreeprijs verhoogd naar € 21,50. Let op: deze nieuwe prijs geldt ook voor de oud-leerlingen die zich al geruime tijd geleden hebben aangemeld, maar – ondanks herhaald(e) verzoek(en) van de reüniecommissie – helaas nog steeds niet hebben betaald. Extra motivatie dus om je alsnog snel op te geven (aanmeldformulier) en/of te betalen!

Degenen die zich wel hebben opgegeven, maar nog niet hebben betaald, kunnen het voor hen geldende bedrag alsnog overmaken naar: NL94 ASNB 0785 871063 t.n.v. Bootsman en Keyzer
(o.v.v. je roepnaam en achternaam ten tijde van je schoolperiode) óf aan Liana Kooiman verzoeken een “tikkie” te sturen via aanmelden@spaarnereunie.nl. Deze keuze bieden we je overigens standaard op bovenstaand aanmeldformulier.

We hopen jullie in groten getale te kunnen verwelkomen tijdens onze lang verwachte reünie.

 

8-4-2021 – De allernieuwste datum!!

Corona maakt het ons echt niet makkelijk, maar we blijven volhouden. We hebben een nieuwe datum geprikt voor de reünie, te weten: zaterdag 4 juni 2022 (pinksterweekend)

Natuurlijk willen wij graag een gezellige en volle Spaarnehal tijdens de reünie, want hoe meer oud-klasgenoten en leraren des te gezelliger. Toch? Daarom vragen wij ook jullie hulp om dat mede te realiseren.

Hieronder staan drie downloadlinks naar reünieposters in A3-, A4- en social-media-formaat (voor insta, FB, WhatsApp, etc.) met de nieuwe reünie datum. Je kunt de poster in pdf-formaat downloaden via de knop of klikken op de afbeelding en dan met de rechtermuisknop kiezen voor ‘opslaan als’. Dit is vooral handig voor de afbeelding op social media.

Help ons en jezelf naar een hele gezellige reünie. Download een poster, druk hem af en hang hem op bij bijvoorbeeld de sportvereniging, de dansschool, muziekschool, de plaatselijke supermarkt, etc. Vraag wel even of je hem mag ophangen. Jullie hulp wordt zeer gewaardeerd. 

 

27-04-2020 – Wederom een nieuwe datum!!

COVID-19 houdt de hele wereld nog wel even in haar greep. Ons dus ook. Inmiddels zijn we allemaal op de hoogte van het besluit van de overheid om in verband met het corona-virus alle evenementen in ieder geval tot 1 september te verbieden. Dat betekent dat de reünie niet op 22 augustus kan doorgaan. Spijtig, maar heel erg begrijpelijk. De gezondheid gaat voor. Daarom moesten we ons beraden over een nieuwe datum.

Aangezien De Spaarnehal een sportzaal is die tijdens het sportseizoen (september t/m mei) dagelijks gereserveerd is voor sport, hebben we de reünie verplaatst naar zaterdag 5 juni 2021. Uiteraard alleen onder het voorbehoud dat er geen belemmerende maatregelen van de overheid meer van kracht zijn. En… dat we genoeg aanmeldingen hebben!! De komende week zullen we onze website, twitter-account en instagram aanpassen. Ook zal binnenkort het reglement aangepast zijn. 

Al jullie aanmeldingen blijven geldig. Wanneer je je al aangemeld en betaald hebt, blijft je deelname gegarandeerd. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen. Jezelf aanmelden kan nog steeds via www.spaarnereunie2020.nl. Doe dit zo snel mogelijk want vol=vol!

Ondertussen gaan wij verder met het organiseren van een fantastisch feest waar wij elkaar kunnen zien en spreken, en het glas kunnen heffen. Voor goede ideeën staan wij altijd open, dus kom maar op met je tips!

 
 

24-03-2020 – Nieuwe datum reünie!!

Vanwege de coronacrisis hebben we de reünie verplaatst naar 22 augustus 2020. Uiteraard geldt voor deze nieuwe datum ook dat de reünie alleen plaatsvindt als er geen coronamaatregelen van de overheid meer van kracht zijn. De locatie blijft de Spaarnehal aan het Fie Carelsenplein in Haarlem.

Indien je nu al betaald hebt, maar verhinderd bent op de nieuwe datum, kun je contact opnemen met aanmelden@spaarnereunie2020.nl. Andersom: als je eerst niet, maar nu wèl aanwezig kunt zijn, kun je je uiteraard aanmelden via het tabblad bovenaan deze pagina. Want wij gaan gewoon door gaan met het organiseren van een te gekke reünie! Overige vragen kun je sturen naar secretaris@spaarnereunie2020.nl.

Blijf lief voor elkaar. Houd afstand, was je handen en blijf zo veel mogelijk thuis.

 

23-03-2020 – Gezien de omstandigheden gaan we op zoek naar een andere datum:

Na het zien van de persconferentie van Rutte c.s. hedenavond hebben wij besloten dat we de reünie naar een andere datum moeten verschuiven. De reünie is oorspronkelijk gepland op 6 juni 2020 en zou dus, zoals het er nu uitziet, door mogen gaan. Echter, de reüniecommissie mag niet meer voor 1 juni 2020 bij elkaar komen en dat is absoluut noodzakelijk. Daarnaast zijn we ook zo realistisch om in te zien dat de kans dat na 1 juni 2020 alles gelijk weer op de oude voet door kan gaan klein is.

Eerder vandaag hebben we al contact met de verhuurder van de Spaarnehal gehad over een eventuele andere datum. Daarover hopen wij jullie zeer binnenkort meer te kunnen informeren.

Wanneer jullie vragen hebben stuur ze naar secretaris@spaarnereunie2020.nl.

Blijf lief voor elkaar. Houd afstand, was je handen en blijf zo veel mogelijk thuis.

 

15-03-2020 – Ook wij zijn helaas in de ban van het Corona-virus:

CORONA, Aan het begin van dit jaar dacht iedereen bij het horen van dit woord aan een Mexicaans biertje. Nu denken we aan een virus dat dit land plat legt en helaas nationaal en internationaal al vele sterfgevallen veroorzaakt heeft. Ook de reüniecommissie denkt na over de eventuele gevolgen voor de aanstaande reünie. Voorop staat dat wij ons uiteraard aan de richtlijnen van de RIVM en de overheid houden. De voorschriften gaan nog niet voorbij 6 april 2020. Daarom gaan wij verder met de voorbereidingen van de reünie en dus ook de verkoop van kaarten. Half april gaan wij met de verhuurder van de zaal rond de tafel zitten om te overleggen over de situatie op dat moment. Er zijn drie mogelijkheden:

  • de coronacrisis is nagenoeg voorbij en de reünie kan gewoon doorgaan op 6 juni 2020;
  • de coronacrisis is nog niet voorbij en we zullen de reünie naar een latere datum moeten uitstellen, wellicht enige maanden later; of
  • de reünie zal geannuleerd moeten worden.

Indien de reünie niet op 6 juni 2020 door kan gaan, zullen we in eerste instantie proberen de reünie naar een nog te bepalen datum te verplaatsen. Slechts in het ergste geval zullen we tot annulering overgaan.

Inmiddels komen we steeds dichter in de buurt van het minimaal benodigde aantal aanmeldingen. Echter, alleen de BETAALDE aanmeldingen tellen mee. Daarom nogmaals het verzoek spoedig te betalen als je dat nog niet gedaan hebt. Je kan voor je betaling een Tikkie aanvragen op: aanmelden@spaarnereunie2020.nl

We houden jullie op de hoogte. Sterkte en veel gezondheid!

 

10-3-2020 – Ruud Ophuijsen geeft ook nog een paar redenen om je aan te melden:

 

28-2-2020 – We zijn er bijna, luister maar naar Myrjam Visser:

 

14-2-2020 – En als zelfs Amir Pool een duit in het zakje doet? Dan moet je je toch gewoon aanmelden!

 

11-2-2020 – Nou ja? Karlijn zegt het ook al!

 

8-2-2020 – Als Myriam Visser het zegt! …

 

18-1-2020 – We staan in de krant!
Vandaag staat er een mooi stuk in het Haarlems Dagblad over ons oude schoolgebouw en de nieuwe reünie. Dus natuurlijk kun je het ook hier lezen:  SpaarneScholenGemeenschap